کلیدواژه‌ها = تنش جریانی
تعداد مقالات: 1
1. شواهد و تحلیل ساختاری در پهنه برخوردی زاگرس مرتفع (صحنه- هرسین)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-96

سید جعفر حسینی دوست؛ زهرا تواضع؛ محمد رضا سهندی


شماره‌های پیشین نشریه