تعداد مقالات: 46
1. دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-13

محمد محجل؛ محمد ضارب؛ علی اکبر بهاری فر


2. بررسی توان لرزه‌خیزی پاره‌های اصلی گسل شمال تبریز به روش Kijko

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-13

سجاد رستمی؛ بهزاد زمانی؛ لیلی ایزدی‌کیان


6. تحلیل ساختاری دایک های خاور بروجرد

دوره 2، شماره 6، تابستان 1397، صفحه 1-14

لیلی ایزدی کیان؛ مه لقا معمری


7. توسعه چینه‌های رشدی در تاقدیس نسا شاهدی بر اثر رخداد ائوسیمرین در البرز مرکزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 1-13

هاشم زندی لک؛ علی یساقی؛ سعید معدنی پور


9. تحلیل یافته‌های مقدماتی پارینه‌لرزه‌شناسی و لرزه‌زمین‌ساختی گسل قلعه‌سرخ، خاور ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-25

حسام یزدان پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ حمید نظری؛ ابراهیم غلامی


10. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و منطق فازی (منطقه موردمطالعه: استان خراسان جنوبی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-26

مسعود حیدری آقاگل؛ محمد مهدی خطیب؛ محمود رضا هیهات؛ هاشم منصوری


12. شناسایی گسل‌های لرزه‌زا در گستره زهان (خاور ایران)؛ بااستفاده از تحلیل داده‌های مغناطیس هوایی، توپوگرافی و مشاهدات صحرایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 20-36

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمود رضا هیهات؛ خالد حسامی‌آذر


13. تغییر رژیم تنش از میوسن تا پلیوکواترنری و ارتباط آن با ساختارها و جایگیری دایک ها در منطقه سلفچگان،کمربند ارومیه -دختر

دوره 2، شماره 6، تابستان 1397، صفحه 15-25

الهام بازگیر؛ سید احمد علوی؛ محسن احتشامی معین آبادی؛ لیلا عبادی


14. بررسی اثرات آبگیری مخزن سد یامچی بر لرزه خیزی منطقه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 13-29

حجت اله صفری؛ مریم آق آتابای؛ علیرضا طبرسا؛ حامد رضایی؛ سعید گلمغانی ابراهیمی


15. ارزیابی مهاجرت پرتگاه‌های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه‌های لرزه‌زای شهر بیرجند

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 36-51

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی


18. شواهد حضور ریفت قاره‌ای ژوراسیک در پهنه راور، جنوب بلوک طبس

دوره 2، شماره 5، بهار 1397، صفحه 37-44

نرگس عدالتی‌منش؛ ساسان باقری؛ مصطفی قماشی؛ محمدرضا بخشی محبی


19. مطالعات ساختاری شکستگی ها و چینه نگاری مکانیکی رسوبات کرتاسه ناحیه اصفهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 36-58

علی فرضی پور صائین؛ زهرا تاجمیر ریاحی؛ همایون صفایی؛ سهیلا بیگی


22. معرفی سفرۀ راندۀ کوه‌سرخ در شمال گوۀ تکنار، شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-63

عماد رجحانی؛ ساسان باقری


25. تحلیل هندسی- ساختاری تاقدیس خرم‌آباد

دوره 2، شماره 5، بهار 1397، صفحه 45-61

نازنین صارمی؛ سید احمد علوی؛ علی یساقی؛ محمد مهدی فرهپور


شماره‌های پیشین نشریه