دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 1-90 
4. ریزساختارهای دگرشکلی دینامیک در کانی‌های گنایس چشمی منطقه توتک، پهنه سنندج-سیرجان، ایران

صفحه 41-57

10.22077/jt.2020.1433

مریم بندخت؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی؛ محسن کریمی