دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1399، صفحه 1-92 
1. تکتونیک لبه شرقی پهنه لوت در منطقه نهبندان؛ موردی از معماری یک حاشیه همگرای قدیمی

صفحه 1-21

10.22077/jt.2020.1556

سیّده نارسیس خادمی؛ ساسان باقری؛ محمد نبی گرگیج؛ پیتر اوزوارت؛ صفیه جعفری


2. تحلیل هندسی و جنبشی گسل باختر تالش، شمال‌باختر ایران

صفحه 21-33

10.22077/jt.2020.1557

فاطمه مصباحی؛ رضا نورعلی‌زاده آقبلاغ؛ محمد فریدی


3. مشخصات هندسی پهنه فرورانش مکران

صفحه 33-47

10.22077/jt.2020.1558

احمد رشیدی؛ حمید زعفرانی؛ محمد تاتار


4. برآورد ضریب کیفیت موج برشی(Qs) برای شرق ایران

صفحه 47-58

10.22077/jt.2020.1559

نرگس افسری؛ سید امین یحیی‌زاده واقفی؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند


5. تحلیل خطر زلزله در شهرستان ایذه، استان خوزستان

صفحه 58-71

10.22077/jt.2020.1560

سید ساجدین موسوی؛ بابک سامانی؛ مریم منشدی مهادری


6. تحلیل ساختاری تاقدیس ازگله

صفحه 71-90

10.22077/jt.2020.1561

لیلی ایزدی کیان؛ سید میعاد میرزاجانی