راهنمای نویسندگان

 

بنام خداوند جان و خرد

شیوه نامه ارسال مقاله برای فصلنامه­ زمین ساخت

مقالات ارائه شده می­بایست به ترتیب دارای بخش­های عنوان فارسی و انگلیسی ، نام و مشخصات نویسندگان فارسی و انگلیسی(نویسنده مسؤول مکاتبات با ستاره مشخص شود)، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش کار، بحث، نتیجه گیری، قدردانی و منابع باشد.

متن مقاله به جز چکیده فارسی و لاتین بایستی به صورت دو ستونه تنظیم شود.

مقاله با نرم افزار Word تایپ شود(نوع و اندازه قلم در ادامه آمده است).

چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی و حداکثر در 250 کلمه نوشته شود.

حداکثر 5 واژه کلیدی در ارتباط با عنوان و متن مقاله در زیرچکیده ها نوشته شود.

در متن مقاله منابع با ذکر نام و سال به صورت درون متنی آورده شوند( مانند Alavi, 2004 یا   علیزاده و همکاران، 1381).

تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه A4 با در نظر گرفتن اشکال و جداول باشد.

مقاله باید روی کاغذ A4 یک رو با حاشیه های cm3 و فاصله خط ها 1 سانتیمتر برابر singleتایپ شود. پهنای جداول و اشکال از 15 سانتیمتر بیشتر نباشد و توضیح اشکال در زیر شکل و در بالای جداول آورده شود. تمامی اعداد در متن مقاله فارسی( بجز منابع انگلیسی)نوشته شوند.

1-     واژه های خارجی در متن فارسی

برای واژه ها و نام های خارجی، حتی الامکان از معادل های فارسی و برای معادل های غیر مصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه ها واژه ها، معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین صفحه قید نمایید.

2-     جدول ها

هرجدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که در بالای جدول با قلم B zar پر رنگ و اندازه 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره گذاری می شود.

کلیه جدول ها باید با فرمت اکسل و یا ورد (MS Word، Excel) علاوه براین که در  محل متن قرار داده می شوند، به صورت فایل مجزا نیز ارسال شوند. جداول از راست به چپ و متن آنها به فارسی تدوین گردد.

     برای نام گذاری جدول ها ، باید از کلمه «جدول»، یک نقطه و شماره ی جدول استفاده شود.

     عنوان جدول ها که در بالای جدول و با قلم B zar به اندازه 10 پررنگ و به صورت وسط چین نوشته می شود، می بایست کوتاه و در عین حال گویا باشد؛ به گونه ای که خواننده با مشاهده­ی آن بتوانند بدون مراجعه به متن منظور نگارنده را درک کنند.

3-     شکل ها و نمودارها

هرشکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم B zar پر رنگ و اندازه 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره گذاری می شود.

لازم است که شکل ها با قدرت تفکیک dpi200 با فرمت JPG در محل خود قرار داده شوند. کلیه تصاویر باید با همان فرمت ولی با 200 dpi بصورت مجزا ارسال شوند.

عنوان شکل ها ( و منحنی ها و نمودارها که شکل به حساب می آیند)، یک نقطه و شماره­ی شکل استفاده شودو به صورت وسط چین، و با فاصله Auto نسبت به متن بعد از شکل نوشته شود.

4-     فرمول ها و معادلات

برای نوشتن رابطه ها، لازم است که یک خط جداگانه به آنها اختصاص داده شود، سپس رابطه در انتهای سمت چپ و شماره­ی آن در سمت راست همان خط قرار گیرد.

شماره رابطه ها با اعداد فارسی و همراه با کلمه­­ی »رابطه­ی» داخل پرانتز و در انتهای سمت راست متن قرار می­گیرد.

رابطه ها باید به قلم Times new Roman با اندازه­ی 11 و ایتالیک و در نرم افزار Mathtypeنگارش شوند.

تمام متغیرهای درون رابطه باید بلافاصله پس از رابطه و به ترتیبی که در رابطه نوشته شده­اند، معرفی گردند.

معرفی متغیرها در متن اصلی مقاله، باید با قلم Times New Roman با اندازه 11 و ایتالیک صورت پذیرد.

5-     نتیجه گیری

وجود بخش جمع بندی و نتیجه گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.

تشکر و قدردانی

ارائه­ی این بخش الزامی نیست و درصورت نیاز در جایگاه خود به کار می رود، ولی در صورت داشتن حامی(شرکت،ارگان ،نهاد و...) حتما ذکر گردد.

 

مراجع

مراجع می بایست در انتهای جمله و یا مطلب استفاده شده در داخل پرانتز به همراه نام نویسنده و سال انتشار آن نوشته شود.

پیوست ها

ارائه­ی این بخش الزامی نیست و در صورت نیاز در جایگاه خود به کار می­رود.

منابع

نمونه ای از ذکر پایان نامه فارسی به عنوان منبع :

ذاکر، ه.، 1385. رسوبگذاری کانال های لایروبی شده­ی بنادر تحت اثر موج و جریان جزر و مدی، رساله  دکتری اقیانوس شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

نمونه ای از ذکر کتاب فارسی به عنوان منبع :

حسنی پاک، ع.، 1389. زمین آمار (ژئواستاتیستیک)، دانشگاه تهران.

نمونه ای از ذکر مقاله به عنوان منبع :

Mulchrone, K. F and Grogan, S., De, P., 2005. The relationship magmatic tiling , fluid flow and crystal fraction. Journal of Structural Geology 27, 179-197.

 نمونه­ای از ذکر کتاب انگلیسی به عنوان منبع :

Ramsay, J, G., 1967. Folding and fracturing of rocks. McGraw Hill, New York.

توضیح

نام قلم

اندازه

نوع قلم

عنوان فارسی مقاله

B zar

16

پر رنگ

نام و نام خانوادگی

B zar

12

پررنگ

آدرس کوتاه نویسندگان

B zar

8

نازک

پست الکترونیکی نویسندگان

Times new Roman

8

نازک

عنوان بخش ها

B zar

12

پررنگ

عنوان زیربخشها

B zar

12

پررنگ

متن چکیده فارسی و واژه های کلیدی

B zar

10

نازک

متن چکیده انگلیسی و واژه های کلیدی و مراجع انگلیسی

Times new Roman

10

نازک

متن اصلی

B zar

12

نازک

واژه های انگلیسی داخل متن مقاله

Times new Roman

10

نازک

زیرنویس فارسی

B zar

10

نازک

زیرنویس انگلیسی

Times new Roman

9

نازک

عنوان جداول، اشکال و نمودارها

B zar

10

پررنگ

عنوان ستون های جداول

B zar

9

پررنگ

متون فارسی دورن جداول

B zar

10

نازک

متون انگلیسی درون جداول

Times new Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B zar

11

نازک

شماره صفحات

B zar

10

نازک

در صورت عدم رعایت موارد بالا، مقاله به نویسنده برگردانده می شود.

مواردی که بایستی برای ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول در سایت مجله علمی پژوهشی زمین ساخت بارگزاری شود یه شرح زیرمی باشد :

1-فایل اصل مقاله به دو صورت Word و Pdf و فایل اشکال به صورت جداگانه با فرمت (JPG)  وضوح dpi 300 

2-همراه هر مقاله باید یک فایل مشخصات ، شامل: عنوان مقاله، نام نویسندگان، رتبه علمی و دانشگاهی نویسندگان، نام مراکز و سازمانی که تحقیق در آن انجام شده، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن و پست الکترونیکی، به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود. نشانی و آدرس دقیق پستی و پست الکترونیک به همراه شماره تلفن نویسنده مسؤول مکاتبات نوشته شود.

3- چکیده فارسی و لاتین مقاله نیز در یک فایل جداگانه ارسال شود.

4 -ارسال تصویر یک برگ تعهد نامه (متن تعهد نامه )و امضای تمامی نویسندگان مقاله ی ارسالی همزمان با ارسال مقاله در سایت مجله ضروری است  در صورت عدم ارسال تعهدنامه مقاله مورد بررسی و چاپ قرار نمیگیرد.

5-با توجه به لزوم صیانت از تالیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون«پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و تاکیدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، از این پس تمامی نویسندگان مقالات، موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو با بارگذاری کل مقاله اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایند.

 

 بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی و یا همپوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله شده و مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی به عهده شخص نویسنده می باشد. شناسه و ایمیل مورد نیاز جهت اخذ گواهی به شرح ذیل است:

 

 شناسه: CcviL

 

 ایمیل: mkhatib@birjand.ac.ir

 نحوه دریافت کد همانند جو :

ابتدا در سایت همانندجو ثبت نام نمایید و در قسمت نشریات علمی نام نشریه زمین ساخت را انتخاب نموده وپس از آن در فیلد های مشخص شده ایمیل و شناسه مذکور را وارد نمایید.

6- فرم ضمانت نامه و تعارض منافع با دقت مطالعه شده و به امضای کلیه نویسندگان مقاله برسد و سپس از طریق سامانه نشریه هنگام ثبت نام و ارسال مقاله، ارسال گردد. بدیهی است فرآِیند ارزیابی مقاله در صورتی شروع خواهد شد که فرم فوق الاشاره توسط نشریه واصل گردد. (جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید).

 

**نویسندگان می توانند  مراحل بررسی مقاله های خود را از طریق  پرتال شخصی در سایت مجله به آدرس http://tectonics .birjand.ac.ir.مشاهده نمایند.

 

 متن تعهد نامه

 نویسندگان با مشخصات

1-نام ونام خانوادگی:

2-  محل کار:

3-مرتبه علمی:

4-تلفن محل کار:

5-تلفن همراه :

6-نشانی پست الکترونیکی :

 

ضمن اطلاع از متن مقاله، کلیه حقوق خود را در رابطه با چاپ مقاله با عنوان ....

به نشریه علمی پژوهشی زمین ساخت واگذار می کنیم و تعهد می نمایم که این مقاله قبلا در مجله یا نشریه داخلی یا خارجی دیگری چاپ نشده است

 و تا هنگام پایان بررسی، داوری مقاله و اعلام نظر نهایی مجله علمی پژوهشی زمین ساخت ، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

امضای تمامی نویسندگان الزامی است.