فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

همه مقالات ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت. روش بررسی دقیق برای حفظ استانداردهای کیفیت، بهبود عملکرد، و اعتباربخشی به کار گرفته می­شود.

حداقل نظر دو داور یا بیشتر برای هر مقاله در هر موضوع در نظر گرفته می­شود. سردبیران مجله حق پذیرفتن، رد و ویرایش هر مقاله را در هر مرحله، در صورت لزوم دارا می­باشند. مسئولیت کامل تمام محتویات مقاله تنها با نویسندگان مقاله است. مراحل بررسی مقالات به شرح ذیل می باشد:

1-    ارسال مقاله:

 نویسنده (گان) محترم برای انتشار مقالات خود در این مجله ابتدا لازم است مقالات خود را به صورت الکترونیک به سامانه نشریه ارسال نمایند. برای این منظور لازم است به سامانه مجله وارد شده و ثبت نام نموده تا شناسه کاربری و کلمه عبور برای شما صادر شود. سپس با شناسه کاربری و کلمه عبور به صفحه شخصی خود وارد شده و روی گزینه "ارسال مقاله" کلیک کنید. مراحل ارسال مقاله را با دقت انجام داده و ضمن ثبت مشخصات تمامی نویسندگان، نویسنده مسئول مقاله را با دقت مشخص کرده و سپس فایل های مربوط به اصل مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان)، مشخصات نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و فرم تعهد نامه را که به تایید و امضای تمامی نویسندگان رسیده است، ارسال نمایید. در انتخاب نویسنده مسئول دقت نمایید، زیرا پیگیری مراحل بعدی فقط از طریق نویسنده مسئول امکان پذیر خواهد بود. در ضمن با توجه به اینکه داوری مقاله به صورت الکترونیک انجام می­شود، از اینرو فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتماً با پسوند doc یا docx باشد. نویسندگان محترم حتماً دقت نمایند که اصل مقاله که شامل تمامی جدول ها و شکل ها نیز می باشد، دقیقاً بر اساس "فرمت مجله علمی -پژوهشی زمین ساخت " تهیه شده باشد، چون در غیر این صورت، مقاله از روند بررسی مقاله حذف خواهد شد.

2-     روند داوری و پذیرش مقاله :

الف) جهت پذیرش مقالات، ارسال فایل تاییدیه از سامانه همانند جو برای مقالات ارسالی الزامی می باشد 

مقالات ارسال شده به مجله، ابتدا از نظر فرمت تهیه مقاله بررسی شده و در صورت تایید فرمت، جهت داوری علمی و تخصصی به داوران ارسال می شود. در صورت دریافت نتایج داوری از حداقل دو نفر از داوران، متن داوری شده مقاله به همراه نظرات و پیشنهادات داوران به نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت اصلاح و یا پاسخ به نظرات داوران اقدام نمایند. در این مرحله، نویسنده مسئول فایل اصلاح شده مقاله را به همراه فایلی که در آن به تمامی نظرات داوران به تفکیک و با ذکر مشخصات پاسخ داده شده است، به سامانه مجله ارسال می کند. نسخه اصلاح شده مقاله توسط سردبیر بررسی و جهت تطبیق نظرات داوران محترم، به یکی از داوران اولیه ارسال می شود. نظر داور تطبیق کننده توسط سردبیر مجله بررسی می شود. در صورتی که داور تطبیقی تایید نماید که نظرات داوران اصلاح شده است، ضمن ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسنده مسئول، مقاله در روند ویراستاری و چاپ قرار می گیرد، اما اگر انجام اصلاحات توسط داور تطبیق کننده تایید نشود، مجدداً به نویسنده مسئول جهت اصلاح موارد مربوطه ارسال می شود. نویسنده مسئول لازم است مقاله را دقیقاً بر اساس مواردی که داور تطبیق کننده مشخص نموده است، اصلاح نموده و فایل نهایی اصلاح شده را مجدداً از طریق سامانه نشریه ارسال نماید. در این مرحله، فایل اصلاح شده نهایی توسط سردبیر نشریه بررسی می شود تا در صورت انجام اصلاحات مربوطه در روند پذیرش و چاپ قرار گیرد، اما اگر باز هم نظرات داوران اولیه و داور تطبیق کننده انجام نشده باشد، ضمن ارسال عدم پذیرش مقاله به نویسنده مسئول، مقاله از روند داوری خارج و از سامانه مجله حذف خواهد شد.

پرداخت هزینه

نویسندگان محترم پس از طی مراحل داوری مقاله برای دریافت پذیرش نهایی  بایستی  جهت تکمیل مراحل پذیرش مقاله در مجله زمین ساخت مبلغ 300000 تومان ( سیصد هزار تومان ) برای داوری مقاله ( الزامی) و در صورت تمایل به دریافت نسخه چاپی مجله مبلغ 100000 تومان ( یک صد هزار تومان)جهت ارسال نسخه چاپی (اختیاری) از طریق درگاه انلاین همین سایت به شماره حساب 4001075803022006 و شناسه واریز 343075880123100000000000155010 یا شماره شبای 4001075803022006 IR07010000 مربوط به بانک مرکزی به نام درامد های اختصاصی دانشگاه بیرجند واریز نمایید. این مرحله در زمان لازم ازسوی مجله  و در  طریق پرتال شخصی به هر نویسنده اعلام خواهد شد. 

با تشکر