دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1397، صفحه 1-109 
3. شواهد حضور ریفت قاره‌ای ژوراسیک در پهنه راور، جنوب بلوک طبس

صفحه 37-44

نرگس عدالتی‌منش؛ ساسان باقری؛ مصطفی قماشی؛ محمدرضا بخشی محبی


4. تحلیل هندسی- ساختاری تاقدیس خرم‌آباد

صفحه 45-61

نازنین صارمی؛ سید احمد علوی؛ علی یساقی؛ محمد مهدی فرهپور