دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 1-94 
4. اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر تغییر ضرایب لرزه‌خیزی آذربایجان

صفحه 29-43

بهزاد زمانی قره چمنی؛ زهرا حنیفی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی